On monia tapoja tehdä salibandyvarusteita. Tämä on Fat Pipen tapa.
Pyrimme pala kerrallaan vähentämään taakkaa ympäristöllemme.

Tsekkaa alta, kuinka matkamme etenee kohti vastuullisempia salibandyvarusteita.

Tiedämme hiilijalanjälkemme.

Laskimme vuoden 2021 hiilijalanjälkemme yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa. Se on 1215 tonnia CO₂ekv (hiilidioksidiekvivalenttia).
Hiilijalanjälki

Ei vain paksuja sanoja.

Vastuullisuus ei ole vain paksuja sanoja - vaan tekoja. Lue lisää viimeisimmistä saavutuksistamme vastuullisuuden saralla.
Saavutuksemme

Vastuullisesti myös huomenna.

Haluamme tehdä vastuullisia valintoja entistä enemmän tulevaisuudessa. Lue lisää tavoitteistamme vuodelle 2023.
Tavoitteet 2023

Fat Pipe pelipaidan elinkaaridata, LCA

Osallistuimme urheiluvaatemerkkinä Suomen Akatemian rahoittamaan CircDNet-hankkeeseen, jossa tutkittiin eri toimijoiden kanssa kiertotalouteen ja tuotteiden elinkaaridataan (LCA) liittyviä kytköksiä.

Hankkeen edetessä meille vahvistui käsitys pelipaitamme laadukkuudesta ja kestävyydestä, käyttöön suunnitellusta ja tarpeeseen ostetusta pitkäikäisestä tuotteesta, jolla ei ole pikamuodin ongelmia.

Made in the Fat Pipe Factory Finland.

Kaikki Fat Pipen tuotteet on suunniteltu Suomessa. Siitä hyvästä mailoillemme on myönnetty Avainlippu-merkki sekä tekstiileillemme Design from Finland -merkki.
Fat Pipe tehdas

Suunniteltu Suomessa.
Valmistettu...

Alkuperämaa

Tekstiilien materiaalit

Materiaalilla
on merkitystä.

Enemmän fättiä.
Vähemmän muovia.

Tuotepakkaukset ja pakkaaminen

Tehokas tehdas.
Tehokas jätteen lajittelu.

Kierrätys

Kerralla enemmän.

Kuljetukset, maahantuonti ja jakelu

Hiilijalanjälki

Tiedämme hiilijalanjälkemme.

Laskimme vuoden 2021 hiilijalanjälkemme yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa. Se on 1215 tonnia CO₂ekv (hiilidioksidiekvivalenttia), mikä vastaa noin 118 keskivertosuomalaisen vuotuisia hiilipäästöjä.

(Fat Pipen hiilijalanjäljen laskennan on toteuttanut Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Laskennassa on noudatettu GHG Protocol Corporate Value Chain Accounting and Reporting-standardia.)

Kulutustavaran tuottajana ja -toimittajana luonnollisesti suurin osa, eli lähes 90 % päästöistämme, syntyi jälleenmyytävien tuotteiden hankinnoista ja myytyjen tuotteiden käytöstä ja poistoista. Päästöt tulevat raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien valmistusprosesseista ja tekstiilien käytöstä pesussa ja kuivauksessa.

Fat Pipen toimitiloihin hankittu sähkö on vesivoimaa, jonka päästöt ovat uusiutuvana energiamuotona hyvin pienet. Ostoenergiamme päästöt ovat 3,5 % koko hiilijalanjäljestämme. Käyttämällä uusiutuvaa sähkövoimaa vältimme yli 14 tonnin ilmastopäästöt. Päästövähennys vastaa keskivertosuomalaisen hiilipäästöjä vajaan puolentoista vuoden ajalta.

Yrityksemme autot on vuoden 2021 aikana vaihdettu vähäpäästöisiin, joista yksi on sähköauto, yksi hybridi- ja yksi dieselauto. Vähäpäästöisiin autoihin vaihtaminen ja automäärän vähentäminen viidestä kolmeen vuoden 2017 jälkeen on pienentänyt niiden CO₂-päästöjä yli 60 %.

Muita kuljetuksiin liittyviä päästöjä syntyy Fat Pipelle tavaran kuljetuksista tehtailta varastoomme ja meiltä kuluttajille ja ne pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähäpäästöisesti meritse ja maitse.

Saavutuksemme

Ei vain paksuja sanoja.​

TIEDÄMME HIILIJALANJÄLKEMME

Vuoden 2021 hiilijalanjälkemme on 1215 CO2ekv. 2021 syksyllä aloimme raportoida yrityksemme toiminnan ja tuotteiden dataa hiilijalanjäljen laskentaa varten, jonka teimme yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa.

OSALLISTUIMME FAT PIPE PELIPAIDALLA TUOTTEEN ELINKAAREN LASKENTAHANKKEESEEN

Osallistuimme SYKE:n kanssa ja avustuksella Suomen Akatemian rahoittamaan CircDNet-laskentahankkeeseen, jossa laskettiin Fat Pipe pelipaidalle tuotteen elinkaari (LCA) 2021-22, joka vahvisti päästövähennystoimiamme tekstiilien osalta.

AVAINLIPPU- JA DESIGN FROM FINLAND-MERKKI

Fat Pipe mailoilla on ollut Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki jo 2000-luvun alusta saakka. Tekstiileillemme liitto myönsi Design from Finland-merkin käytön vuonna 2011.

VÄHENSIMME PAKKAUKSISTAMME MUOVIA

Tekstiiliemme muovipussien kokoa ja pakkausmetodia uudistettiin vähämuovisempaan suuntaan jo vuonna 2020. Muovin käyttö tekstiiliemme pakkaamisessa väheni tuolta ajalta jopa 50 % ja joistain tuotteiden kuluttajapakkauksista muovi poistettiin kokonaan.

VÄHENSIMME YRITYKSEN AUTOJEN PÄÄSTÖJÄ

Yrityksen autojen päästöt pienenivät vuonna 2021 jopa yli 60 %, kun autot vaihdettiin vähäpäästöisempiin.

FAT PIPE TARJOSI TYÖNTEKIJÖILLE TYÖSUHDEPYÖRÄETUA

Yrityksemme tarjosi työtekijöille työsuhdepyöräetua 2022 keväällä. Sen edun hyödynsi heti lähes 20 % henkilökunnasta, joka vähentää työpaikallematkustuksesta aiheutuvaa ympäristön kuormitusta.

TEKSTIILIEN HOITO-OHJELAPUT 11 KIELELLÄ JA VALMISTUSMAA NÄKYVISSÄ

Uudistimme ja päivitimme tekstiilituotteittemme hoito-ohjelaput kaikille niiden maiden kielille, joihin myymme tuotteitamme EU-alueella. Kaikki tekstiilimme suunnitellaan Suomessa, mutta valmistetaan muualla maailmassa. Kaikissa tekstiilituotteistamme on myös löydettävissä tuotteen valmistusmaa tieto eli ”Made in-”-teksti.

VERKKOSIVUILTAMME LÖYTYY MITTATAULUKKO, JOSTA KULUTTAJA VOI TARKISTAA OMAN KOKONSA

Fat Pipe verkkosivuilta on löydettävissä vaatteelle mittataulukko, josta kuluttaja voi tarkistaa itselleen sopivan koon tarvitsemalleen tuotteelle, näin vältytään turhilta vaihdoilta ja palautuksilta. Mittataulukon lisäksi mallien päällä kuvatuista vaatekuvista on löydettävissä vaatteen ja mallin kokotiedot.

LAJITTELEMME YRITYKSEN JÄTTEET TOIMITILOJEMME KERÄYSPISTEISIIN

Keräämme ja lajittelemme yrityksen jätteet toimitilojemme merkattuihin keräyspisteisiin. Kierrätämme kaikki tuotanto- ja tehdasjätteemme hyötykäyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

TAVOITTEET 2023

VASTUULLISESTI MYÖS HUOMENNA.​

Vähennämme sähkönkulutustamme entisestään

Vähennämme sähkönkulutustamme entisestään, vaikka käyttämämme sähköyhtiö tuottaakin pääosin sähkönsä vesivoimalla. Aloimme vuonna 2017 aktiivisesti kiinnittämään erityistä huomiota mm. valaistuksen sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Kun olemme saaneet jokaisen käyttämämme lampun vaihdettua led-lampuksi, on valaistuksen osuus sähkön kulutuksestamme pienentynyt viidesosaan siitä, mitä se oli 2017.

Pakkausmateriaalien ja metodien kehittäminen vieläkin vähäpäästöisemmäksi.

Olemme minimoineet tuotteissamme pakkausmateriaalin käytön ja erityisesti vähentämään niissä muovin käyttöä. Pakkausmetodien ja -materiaalien kehittäminen tuotteisiimme jatkuu edelleen ja koitamme löytää entistä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Jatkamme vastuullisuus-raportointia keräämällä dataa päästöistämme ja kulutuksestamme.

Kartoitamme jatkossa yrityksemme päästöjä ja kulutusta keräämällä yhteen raporttia toiminnastamme. Seuraamme vastuullisuustavoitteidemme edistystä vuosittain.

Kartoitamme tehtaiden vastuullisuutta laajemmin

Selvitämme laajemmin, miten tavaran- ja raaka-aineentoimittajamme ottavat huomioon toimintansa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ja toteuttavat kestävää kehitystä ja vastuullisuutta.

Kehitämme verkkokauppaa vastuullisesti

Kehitämme verkkokauppaa ja sen ratkaisuja vastuullisesti. Pyrimme minimoimaan turhat palautukset riittävillä tuote- ja kokotiedoilla sekä pohdimme ratkaisuja pakkauksiin.

Työllistämme joka kesä nuoria kesätöihin

Työllistämme kesäisin mahdollisimman monta nuorta kesätöihin. Mailatehtaamme henkilöstömäärä jopa nelinkertaistuu kesäkautena.

FAT PIPE PELIPAIDAN ELINKAARIDATA, LCA

FAT PIPE PELIPAIDAN ELINKAARIDATA, LCA

Osallistuminen Suomen ympäristökeskuksen kanssa CircDNet-hankkeeseen Fat Pipe pelipaidan elikaaridatalla:

Osallistuimme urheiluvaatemerkkinä Suomen Akatemian rahoittamaan CircDNet-hankkeeseen, jossa tutkittiin eri toimijoiden kanssa kiertotalouteen ja tuotteiden elinkaaridataan (LCA) liittyviä kytköksiä. Keräsimme datan polyesteriselle pelipaidallemme tutkimusta varten. Tuotteen hiilijalanjäljen lisäksi projektissa pohdittiin myös muita kestävyys- ja ympäristövaikutuksia.

(Horn, S., Mölsä, K, Sorvari, J., Tuovila, H. and Heikkilä, P. (forthcoming) Environmental sustainability assessment of a polyester T-shirt, comparison of circularity strategies. SYKE, VTT)

Hankkeen edetessä meille vahvistui käsitys pelipaitamme laadukkuudesta ja kestävyydestä, käyttöön suunnitellusta ja tarpeeseen ostetusta pitkäikäisestä tuotteesta, jolla ei ole pikamuodin ongelmia. Polyesterisen pelipaitamme hiilijalanjälki on 0,03 kg CO₂e/käyttökerta. Se on vain kolmasosa esimerkiksi puuvillaisen T-paidan hiilijalanjäljestä (Sandin, G., Roos, G., Spak, B., Zamani, B., Peters, G., 2019. Environmental assessment of Swedish clothing consumption. Mistra Future Fashion report number: 2019:05), johtuen pelipaitamme pitkästä elinkaaresta ja perustuen siihen, että käyttökeroja paidallamme olisi vähintäänkin 200.

Hanke laittoi miettimään tekstiilituotteittemme hoito-ohjeistuksia ja materiaaleja. Laskelmista selvisi, miten paljon treeni- ja pelipaidan käyttövaiheella, kuten pesu- ja kuivauskerroilla, on vaikutusta tuotteen hiilijalanjälkeen. Jos tuotteemme käyttäjä pystyisi puolittamaan pesukertojen määrän, se vähentäisi 35 % paidan ympäristövaikutuksista, kuten ilmastonmuutosta, luonnonvarojen ehtymistä ja makean veden rehevöitymistä.

Tulokset saivat pohtimaan myös käyttämämme polyesterin korvaamista osin kierrätetyllä polyesterillä sekä tuotteen kierrätys- tai käyttömahdollisuuksia, kun tuote luokitellaan poistotekstiiliksi. Tällä hetkellä kierrätetyn polyesterikuidun käyttö Fat Pipe peli- tai treenipaidan materiaalina nostaisi pelipaidan tuotantokustannuksia, mikä nostaisi myös kohtuuttomasti paidan hintaa kuluttajalle. Päätimme tutkia ja testata ekologisia vaihtoehtoja lisää valmistajiemme kanssa. Vastuullisten arvojen globalisoituessa vahvemmin, uskomme kierrätettyjen ja ympäristöystävällisempien materiaalien mahdollisuuksiin enemmän tavallisten urheiluvaatteiden ja brändien käytössä tulevaisuudessa sekä poistotekstiiliksi luokiteltujen tuotteiden parempiin mahdollisuuksiin kierrättää, hyötykäyttää tai hävittää tuotteet vieläkin ympäristöystävällisemmin.

Fat Pipe tehdas

MADE IN THE FAT PIPE FACTORY FINLAND

Kaikki Fat Pipen tuotteet on suunniteltu Suomessa. Siitä hyvästä mailoillemme on myönnetty Avainlippu-merkki sekä tekstiileillemme Design from Finland -merkki.

Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-merkki kertoo kuluttajalle, että tuote on tuotettu ja valmistettu Suomessa. Design from Finland-merkki kertoo tuotteen suunnittelun ja tuotekehittelyn tapahtuneen Suomessa, mutta tuote on valmistettu muualla. Molempien merkkien käyttäjät sitoutuvat toteuttamaan vastuullisuutta ja tuotteiden tulee olla tiettyjen vaatimusten mukaisesti tuotettu.

Fat Pipen mailamalliston suunnittelu, tuotekehitys ja kokoonpano tapahtuu Suomessa, Helsingissä, Vartiokylässä. Saatavuussyistä grippimme ja vartemme valmistetaan alihankintana ulkomailla. Grippien ja varsien ulkonäkö, sekä tekninen toteutus on meidän sunnittelemaamme.

Alkuperämaa

SUUNNITELTU SUOMESSA.
VALMISTETTU...

Fat Pipen tekstiilien suunnitteluprosessi tapahtuu Vartiokylässä suunnittelijan ja salibandyn asiantuntijoiden tiimityönä. Fat Pipen tekstiilimallistot suunnitellaan pitkäikäisiksi, kestäviksi ja toimiviksi urheiluvaatteiksi ja -varusteiksi, joita testataan ja kehitetään yhteistyössä liiga- ja harrastajatason pelaajien kanssa. Mallistoja päivitetään kerran vuodessa, mutta osa malleista jatkaa olemassaoloaan useamman vuoden päivittymällä vain logoistaan ja väreistään.

Fat Pipen vaatteiden, asusteiden ja varusteiden valmistusmaat ovat Kiina, Taiwan, Intia, Pakistan ja Tsekki. Näissä maissa meillä on luotettavia tehtaita, joiden avulla löydämme oikeat materiaalit ja valmistamme tuotteet. Tutkimme parhaillaan mahdollisuuksia siirtää tekstiilituotantoamme enemmän Eurooppaan.

Valvomme tuotteidemme laatua ja vaatimustenmukaisuutta itse, ja tapaamme tehtaamme edustajia aika-ajoin paikan päällä tehtaalla ja kansainvälisillä messuilla. Kaikki tehtaamme noudattavat vähintäänkin EU:n REACH-asetuksia (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Valmistajillamme on vaihtelevasti erilaisten eettisten ja kestävää kehitystä edistävien yritysvastuujärjestöjen auditointeja ja sertifikaatteja.

MATERIAALIT

MATERIAALILLA ON MERKITYSTÄ.

Kaikki Fat Pipen tekstiilituotteet valmistetaan laadukkaista ja testatuista materiaaleista. Järkevillä materiaalivalinnoilla lisäämme tekstiilien käyttöikää. Urheiluvaatteissa käytetään paljon synteettisiä kuituja tai sekoitekankaita. Synteettisen kuidut tuovat vaatteelle hyviä ominaisuuksia kuten lujuus, kestävyys, muokattavuus, mittapysyvyys ja monikäyttöisyys.

Esimerkiksi polyesteri on maailman tuotetuin kuitu ja sen käytöllä tekstiileissä voidaan parantaa neuloksen tai kudotun kankaan hyviä puolia kuten käyttömukavuutta, värinkestoa ja nopeampaa kuivumisaikaa. Vaikkakin öljypohjaista polyesterin käyttöä kyseenalaistetaan kestävän kehityksen maailmassamme, se pidentää myös tuotteen elinkaarta ja lisää uusiokäyttöä.

Osallistuimme polyesterisellä Fat Pipe pelipaidalla Suomen Akatemian rahoittamaan CircDNet-hankkeeseen yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa, jossa tutkittiin eri toimijoiden ja tuotteiden kiertotalouteen ja elinkaaridataan (LCA) liittyviä kytköksiä. Hiilijalanjäljen lisäksi projektissa pohdittiin myös muita kestävyys- ja ympäristövaikutuksia. Polyesterisen pelipaitamme hiilijalanjälki on 0,03 kg CO₂e/käyttökerta, perustuen noin 200 käyttökertaan. Jos haluat tietää tarkemmin hankkeeseen osallistumisestamme, pääset linkkiin tästä: 
CircDNet-hanke, Fat Pipe pelipaidan elinkaaridata (LCA)

Tekstiilituotteen ekologisuuteen vaikuttaa sen koko elinkaaren kuormittavuus ympäristölle eli mm. tuotteen valmistusvaiheiden energiatehokkuus, käyttöikä ja ajattomuus, kierrätysmahdollisuudet ja uusiokäyttö. Fat Pipe vaatteet ja asusteet tuotetaan kestävistä materiaaleista käyttötarkoitus huomioiden.

Päälle puettavista tekstiileistämme, tai niiden pakkauksista, löytyy tuoteseloste, hoito-ohjeet ja valmistusmaa. Tekstiilit pysyvät pidempään käyttökelpoisina noudattamalla niille annettuja hoito-ohjeita ja huoltamalla tuotteita säännöllisesti. Keinokuituisista tekstiileistä irtoaa jokaisen konepesun yhteydessä haitallisia mikromuoveja ympäristöömme. Jätevedenpuhdistamot eivät pysty suodattamaan niitä kovin tehokkaasti. Mikromuoveja keräävän pesupussin käyttö vähentää näiden haitallisten muovien kulkeutumista vesistöihimme ja pidentää myös itse tuotteen käyttöikää. Pesupussiin kerääntyneen mikromuovin voi helposti kerätä kierrätykseen oikein.

Durability

New

+3years old

New

+3years old

Tuotepakkaukset ja pakkaaminen

ENEMMÄN FÄTTIÄ.
VÄHEMMÄN MUOVIA.

Fat Pipen vaatteiden, asusteiden ja varusteiden pakkauksissa olemme pyrkineet minimoimaan muovin käytön. Täysin muovittomaksi emme voi kaikkien tekstiilituotteiden osalta siirtyä, koska kuljetuksen aikana ne ovat alttiina pölylle ja kosteudelle ja muovi antaa suojaa tuotteelle, ettei se vaurioidu matkan aikana.

Vuonna 2020 uudistimme pakkausmetodimme suurimmassa osassa Fat Pipen vaatteita niin, että tuotteet mahtuivat 50-60 % aiempaa pienempiin muovipakkauksiin. Fat Pipen asusteiden, kuten sukkien, hikinauhojen ja pääpantojen, kuluttajapakkauksemme ovat tulevaisuudessa kaikki muovittomia pahvipakkauksia. Tähän aloimme siirtyä vuonna 2019. Kypärämme pakataan muovittomasti vain kankaiseen pussiin, jota voi käyttää kätevästi sen kuljetus- ja säilytyspussina.

KOHTI EKOLOGISEMPIA PAKKAUKSIA:

Kierrätys

TEHOKAS TEHDAS.
TEHOKAS JÄTTEEN LAJITTELU.

Fat Pipen Vartiokylän tehokas tehdas ja tuotanto skaalautuu tilattujen tuotteiden mukaan. Tämän lisäksi myös olemme pyrkineet tehokkaampaan jätteen lajitteluun tehtaallamme.

Fat Pipen mailojen komponentteja, tekstiilituotteita ja varusteita purkaessamme varastoon ja pakatessamme asiakkaalle syntyy pahvi- ja erilaisia muovijätteitä. Varastossamme ja tehtaallamme lajitellaan kaikki jätemateriaalit omiin keräysastioihinsa, joista ne kuljetetaan säännöllisin väliajoin jäteasemalle tai kierrätyksen.

Yrityksessämme on panostettu myös muihin jätteenkeräyspisteisiin ja niitä löytyy merkattuna useammasta paikasta toimitiloissamme. Niissä on omat jäteastiat mm. pattereille, metallille, paperille, pahville, muoville, ongelma- ja sekajätteelle. Jokaisessa työpisteessä on paperinkeräyslaatikko, vaikka pyrimmekin mahdollisimman paperittomaan työskentelyyn.

Tekstiilien erilliskeräys tulee pakolliseksi EU:ssa vuonna 2025 ja Suomessa se on aloitettu jo vuonna 2023. Meiltä jäävä käyttökelpoinen poistotekstiili on aina kerätty uusiokäyttöön eri hyväntekeväisyysjärjestöille. Varsinaista tekstiilijätettä meiltä ei juurikaan tule, mutta esim. tuotereklamaation kautta meille palautuneet käytetyt vaatteet keräämme tekstiilijätteiden erilliskeräykseen.

Kuljetukset, maahantuonti ja jakelu

KERRALLA ENEMMÄN.

Vuoden 2021 saapuvien kuljetusten ja jakelumme päästöt olivat 4,1 % hiilijalanjäljestämme.

Maahantuohti ja saapuvat kuljetukset

Fat Pipen vaatteet, varusteet, asusteet ja osa mailojen alihankkijoilla tuotetuista komponenteista tuodaan Suomeen joko laivalla, junalla tai lentokoneella, koska niiden tuotantomaat ovat Kauko- ja Lähi-idässä. Euroopasta tilattu tavara kuljetetaan rekoilla.

Aikataulutamme tekstiilien tuotantoketjun mahdollisimman tarkasti ja suunnittelemme kuljetusmuodot yhdessä huolitsijamme kanssa ajoissa, että pääsemme mahdollisimman taloudelliseen, ekologiseen ja tarkoituksenmukaiseen kuljetusmuotoon.

Laiva- eli merikuljetus on meille yleisin kuljetusmuoto, kun tuomme maahan esim. kontillisen tai lavallisen tekstiilituotteita. Meriteitse kuljetus saattaa kestää useita viikkoja, kunnes se on määränpäässään, mutta se on silti ekologisimpia ja taloudellisimpia tapoja kuljettaa raskasta lastia Kaukoidän maista.

Toinen Fat Pipe-tuotteiden kuljetusmuoto Aasiasta on ollut raidekuljetus, joka myöskin on hyvin ekologinen sekä hieman nopeampi kuin laiva. Lisäksi olemme käyttäneet yhdistelmäkuljetuksia eli tavara kulkee osan matkaa laivalla ja osan junalla. Yhdistelmäkuljetuksella ja junakuljetuksella säästetään aikaa. Raidekuljetus on meille uusi kuljetusmuoto ja tavoitteemme on käyttää niitä jatkossa mahdollisuuksien mukaan. Maailman tämänhetkisen epävakaan tilanteen vuoksi junakuljetukset eivät ole olleet järkevä, eivätkä edes mahdollinen vaihtoehto Aasian tuotantomaista.

Lentokuljetusmuotoa vältämme. Se on toki nopein tapa kuljettaa tavaraa globaalisti, mutta energiatehokkuudeltaan sekä ympäristöystävällisyydeltään huonoin kuljetusmuoto.

Jakelukuljetukset

Suunnittelemme tuotteiden toimitukset asiakkaillemme järjestelmällisesti ja koordinoimme lähtevät tilaukset kustannustehokkaasti ja mahdollisimman yhtenäisiksi. Jakelupalvelun ostamme luotettavilta ja tutuilta toimijoilta, jotka tiedämme vastuullisiksi ja joilta on saatavissa päästöraportit.

Kannustamme seurayhteistyökumppaneitamme kartoittamaan ja keskittämään tilauksiaan. Kehotamme heitä tilaamaan tuotteita samanaikaisesti joukkueille ja vain todelliseen tarpeeseen. Tavoitteemme on tehostaa jakelua ja vähentää toimituksiemme päästöjä entisestään.

This website uses cookies to improve your experience. For more information, see our Privacy Policy.

Energiankulutus ja sähkö

HANKITTU SÄHKÖ ON VESIVOIMAA

Fat Pipen hiilijalanjäljestä 3,5 % osuus syntyy ostoenergian (Scope 2) päästöistä. Toimitilojen lämmitykseen tarvittava kaukolämpö ja sähköenergiaksi hankittu sähkö muodostavat koko hiilijalanjäljestämme 42,6 tonnia CO₂ekv vuodessa. Käytännössä koko luku tulee kaukolämmöstä, koska yritykselle hankittu sähkö on vesivoimaa, josta syntyy hyvin pienet päästöt. Emme pysty suoraan vaikuttamaan lämmityksen alkuperään, koska olemme toimitiloissamme vuokralla, mutta valitsemalla fossiilivapaan sähköenergian, ovat käyttämämme sähkön päästöt lähes kymmenen kertaa pienemmät, kuin ne olisivat uusiutumattomasta energiasta.

Suomessa tarvitaan valaistusta ympäri vuoden ja siihen kuluukin kaikesta Fat Pipen käyttämästä vuotuisesta sähköstä noin 37 %. Valaisimien huollolla, pienillä investoinneilla valaistukseen ja lappujen vaihtamisella ledeihin, Fat Pipen toimitilojen energiankulutus valaistuksessa saatiin pienenemään vuodesta 2017 vuoteen 2021 jopa 46 %.

Tavoitteemme on vähentää valaistuksen energiankulutusta viidesosaan vuoden 2017 kulutuksesta. Tähän päästäksemme vaihdamme loputkin lamppumme pikkuhiljaa 58 W:sta 24 W:iin led-lamppuihin. Taloudellinen säästö valaistuksen uusimisesta on selkeä, eikä valaistuksen laadusta työympäristössä ole tarvinnut tinkiä.

FAT PIPEN TEHTAAN VALAISTUKSEN ENERGIANKULUTUS:

Lamppujen määrä

Energian kulutus/9 h, kW, lamppu: 58 W

Energian kulutus/h, kW, lamppu: 58 W

Vuosikulutus/tonnia kW

POWER STICK OY:N AUTOT

POWER STICK OY:N AUTOT

Fat Pipen 2021 vuoden hiilijalanjäljestä 6,6 tonnia CO₂ekv on peräisin yrityksen autojen kulutuksesta, päästöistä ja samana vuonna hankittujen autojen valmistuksesta aiheutuneista päästöistä. Luku kuuluu suoriin päästöihin (Scope 1) ja on 0,5 % koko hiilijalanjäljestä. Se on kokonaisuutteen nähden pieni, mutta olemassa.

Automäärän vähentäminen ja ajoneuvotyyppien vaihtaminen vähäpäästöisempiin pienensi autoista aiheutuvia ilmastovaikutuksia 61 %. Autokannan päivityksestä oli huomattavaa hyötyä myös taloudellisesti. Fat Pipe tarjoaa auto- ja työsuhde-etuna kiinteistön parkkialueella latauspisteitä yrityksen ja henkilökunnan autoille.

2022 keväällä yrityksemme henkilökuntaetuihin lisättiin työsuhdepolkupyörä. Sen edun hyödynsi heti lähes 20 % henkilökunnasta, joka vähentää työpaikallematkustuksesta aiheutuvaa ympäristön kuormitusta.

FAT PIPEN AUTOJEN POLTTOAINEKULUTUS, € / TYÖAJO KM

Autojen CO2-päästöt ka

Polttoainekulutus (Euroa)

Työajo km